Bize Ulaşın!
+90 224 451 5054

Acil Durum Tatbikatı

Acil durum tatbikatlarının yapılması, çalışma ortamı, kullanılan maddelerin içerikleri, ekipmanlar ve çevre şartlarını da dikkate alarak meydana gelebilecek olan acil durum anında yapılması gerekenleri öğrenmek ve hızlıca uygulamaktır.
Acil durum tatbikatları yapılırken, muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önlemek için tedbirler almak atlanmaması gereken detaylardandır. Tedbir alınırsa meydana gelebilecek olumsuzlukları sıfıra indirgeyebiliriz.
Gerekli düzenlemeleri yaparak çalışanlara gerekli talimatları vererek, iş yerinde güvenli toplanma yerlerinin belirlenmesi ve güvenli olduğuna dair tatbikatların yapılması hayati önem taşımaktadır.
Acil durum tatbikatları yapılırken, gerekli tüm önlemler alınmalı, acil durum anını yaşıyormuş gibi düşünerek, gerekli tedbirler alınmalıdır.
Acil durum tatbikatı yapılırken, tüm tedbirler alınmalı, güvenliğinizin tam olduğundan emin olunmalıdır. Aksi bir durum söz konusu olabileceği düşünülmeli, bunu göz önünde bulundurarak acil durum tatbikatı yapılmalıdır.

Tahliye ve Söndürme Tatbikatlarının Amacı

Kurum ve Kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve acil durumlarda meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Tatbikatlara Katılacak Personel:

Kurum ve kuruluşların tüm çalışanları ve Acil Müdahale Ekiplerinde bulunan tüm personel.

Tatbikatların Kapsamı:

TEORİK olarak; Yangın Senaryosunun Hazırlanması, Müdahale Ekiplerin planlanması, Emniyet tedbirlerinin planlanması yapılır. Teorik eğitimin ardından UYGULAMALI tatbikatlar yapılır.

Raporlama

Eğitim sonunda, Acil Durum Tatbikatı ve Tahliye Tatbikatının yapılmasının ardından  Acil Durum Tatbikat Raporu hazırlanmaktadır.