Bize Ulaşın!
+90 224 451 5054

Eğitimin Amacı

Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerlemedir, beraber çalışmak ise başarıdır. - Henry Ford

Artan rekabet, azalan kar marjları, müşteri ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve her gün zorlaşan piyasa şartları ekip çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde ekip çalışmasını zorunlu kılan üç temel sebep vardır: şirket organizasyonunun yassılaşması veya matriks bir yapıya geçmesi; çeşitlenen müşteri ihtiyaçları nedeniyle, bireysel kalitenin, ekip başarısını gerçekleştirmek için yeterli olmaması; şirket birleşmeleri.

Neden Takım?

 • Takımlar çeşitli beceri, deneyim ve muhakeme isteyen görevlerde tek bir bireyin yapabileceğinden daha başarılı olmaktadırlar.
 • Takımlar kurumların veya sirketlerin çalışanlarının becerilerini daha iyi kullanabilmelerini sağlayarak onlara rakipleri ile rakabette üstünlük sağlamaktadırlar.
 • Takımlar üyelerinin geniş alana yayılan becerileri ve iş tanımları nedeniyle değişikliklere daha çabuk uyum gösterebilmektedirler.
 • Takımlar üye sayısına orantılı olarak daha çok bilgi akışını sağlayacağından, şirketler dış dünyanın taleplerine daha çabuk yanıt verirler.
 • Takımlar, kurumların demokratik yapısını güçlendirerek çalışanların motivasyonunun artmasında önemli bir rol oynar.
 • Takım çalışmasında üyeler birbirlerinden devamlı olarak birşeyler talep ederler ve bu da yardımlaşma duygusunu perçinler
 • Takımlar, bir gruba ait olma yani sosyalleşme güdülerini besler ve buda motivasyonel bir artışa neden olur .

Başarılı Bir Takım Oluşturma Basamakları

 • Takımın oluşturulması
 • Takım üyelerinin birbirlerine alışması
 • Takım üyelerinin güç kazanması
 • Uygulamaların başlaması
 • Sinerji – ortak güç
 • Performans

Eğitimin İçeriği

Bu eğitimin içeriğinde aşağıdaki konular üzerinde durulmaktadır.

 • Takım Oluşturma
 • Takım Bilinci
 • Takım Çalışmasında Etkili İletişim
 • Takım Çalışmasının Kazanımları
 • Etkinlik Tasarlama
 • Organizasyon Yönetimi
 • Liderlik ve Liderlik Özellikleri
 • Motivasyon
 • Takım İçi Demokratik Katılım