Bize Ulaşın!
+90 224 451 5054

Hijyen Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

(2) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim Hazırlık Süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarının Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlar.

Hijyen Eğitimi İçeriği

 1. Bulaşıcı Hastalıklar
  • Mikrop tanımı
  • Çeşitleri
  • Yaşama ve üreme şartları
  • Hastalık yapma güçleri
  • Bulaşma yolları
  • Enfeksiyon zinciri
  • Enfeksiyon kaynağı
  • Bulaşma yolu
  • Sağlam kişiye bulaşma
  • Sık görülen hastalıklar
 2. Koruyucu Yaklaşımlar
  • Ağız yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
  • Temasla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
  • Hava yoluyla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
  • Kan ve vücut sıvıları ile temasla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
 3. Yasal Durum
 4. Çalışanlara yönelik yasal durum
 5. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yasal durum
 6. Ölçme, Değerlendirme
 7. Kazandığı yeterlilikler: Bilgi-Beceri-Tavır