Üçevler Mah. Ahıska Cad. No:8 Ünal Plaza Kat:6 Nilüfer / BURSA

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

Yasal Dayanak

6331 sayılı İSG kanunu, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği işletmelerde çalışan ilgili personellere zorunlu olarak alması gereken Yüksekte Çalışma Eğitimi verilmek zorundadır. Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir. Eğitim bizzat iş yerinde ve iş yerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir.

Eğitimin İçeriği

1- Yüksekte Çalışma Konularına Giriş:

a. Kanunlar (İş güvenliğinde Yüksekte Çalışma ve Düşmeyi önleyici sistemler ile ilgili yasal mevzuat) b. İş ve işverenin yükümlülükleri c. Standartlar ç. Yüksekten düşme nedir ? d. Kaza istatistikleri ve bunların değerlendirilmesi. e. Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri almak neden önemlidir? f. Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi g. Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler h. yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler ı. Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi

2- Düşmeyi Engelleyici Sistemler:

a. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nelerdir? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin özellikleri. b. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nasıl kullanılır? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin kullanımı.

3- Düşmeyi Durdurucu Sistemler:

a. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nelerdir? Genel teçhizatlar tanıtılır. İçlerinden en çok kullanılanlar detaylandırılır. b. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nasıl kullanılır? Genel kullanımı ve içlerinden en çok kullanılanların kullanılmalıdır.

4- Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlar:

a.Merdivenler – Seyyar – Sabit – Hareketli b. Korkuluklar – Metal (gemi, tekne, tank vb) – Ahşap vb. c. İskeleler ç. Dar alanlar d. Çatılar e. Boşluklar

Diğer Eğitimlerimiz ve Hizmetlerimiz