Üçevler Mah. Ahıska Cad. No:8 Ünal Plaza Kat:6 Nilüfer / BURSA

Acil Durum ve Tahliye Tatbikatı Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

-Acil Durum Ekipleri -Üst ve Orta Yöneticiler -Tüm çalışanlar

EĞİTİMİN AMACI

Personele Acil Durum, Afet, Deprem ve Yangınlar için gerekli önlemlerin alınması ve olası Afet durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Böyle bir durumda bina içerisindeki mevcut ekipman ile yangına ve kurtarma çalışmalarına en uygun şekilde müdahale etmek, ilkyardım uygulamak ve tahliye konusunda uygulamalı eğitimdir.

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

 1. 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 2. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
 3. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,

 

EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:

Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır. a) İşletme ve/veya kurum içerisinde ve/veya çevresinde meydana gelebilecek Acil Durum veya Afetlerde Müdahale edilmesi gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi, b) Meydana gelen Doğal Afet ve Deprem durumlarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi, c) Meydana gelen Yangın durumlarında müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirilmesi, d) İşletme prestijinin (imajının) korunması e) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ      

 • Arama Teknikleri
 • Kurtarma Teknikleri
 • İlkyardım Uygulamaları
 • Koordinasyon Eğitimi
 • Haberleşme Eğitimi
 • Deprem Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Olay Anını Değerlendirme
 • Bilgi Toplama
 • Ekibin Oluşturulması
 • Ekip İçi Görevlerin Verilmesi
 • Kazazedeye Yaklaşma
 • Sesli Arama ve Dinleme
 • Taşıma teknikleri
 • Sedyeye Alma ve Sevk

 

Uygulama         

 • Acil Durumlarda Ekibin Koordine Olması,
 • Kriz Masası Kurulması,
 • Ekibin Yönlendirilmesi ve Sevki
 • Güvenli Alan Oluşturma,
 • Sedye ve El İle Yaralı Taşıma Teknikleri,
 • Olay Yerinde Yaralıya Müdahale,
 • Yangın Söndürme Cihazları ve Yangın Dolapları Kullanımı,

 

Senaryo

-Teorik Eğitimlerin tamamlanmasına müteakip, Haberli veya Habersiz ACİL DURUM TATBİKATI yapılacaktır; – Güvenli bölgede yangın çıkarılması, – En az 3 yaralı personel belirlenmesi, – En az 2 personelin ortadan kaybolması, – Firmaya İzinsiz kişilerin girmeye çalışması, – Firma Yöneticilerine Saldırı, Şekillerinde senaryolar yazılarak Acil Durum Ekiplerinin ortaklaşa çalışması sağlanarak, izlenecek, fotoğraf ve video çekimleri yapılarak kayıt altına alınacaktır. Tatbikat sonunda Yöneticiler ve ekip personeli ile Geri Bildirim Toplantısı yapılarak (D-Brifing) olumlu ve olumsuz yönler konuşulacaktır. Tatbikat sonun firmanızdaki eksiklikler rapor ile tarafınıza sunulacaktır.

Diğer Eğitimlerimiz ve Hizmetlerimiz