Üçevler Mah. Ahıska Cad. No:8 Ünal Plaza Kat:6 Nilüfer / BURSA

Eğitimlerimiz

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Nedir? Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması...

Uygulamalı Yangın Eğitimi

Uygulamalı Yangın Eğitimi

Eğitimin Amacı Eğitim alan katılımcılara yangın kültürünü, yangının meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması, yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye...

Arama Kurtarma Eğitimi

Arama Kurtarma Eğitimi

Eğitimin Amacı Olası afetlerde (deprem, sel, yangın vb.) işyerlerinde önemli bir görev üstlenecek arama kurtarma ekiplerinin veya bireysel müdahale edebilecek...

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitimin Amacı Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda...

Acil Durum ve Tahliye Tatbikatı Eğitimi

Acil Durum ve Tahliye Tatbikatı Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ: -Acil Durum Ekipleri -Üst ve Orta Yöneticiler -Tüm çalışanlar EĞİTİMİN AMACI Personele Acil Durum, Afet, Deprem ve...

Acil Durum Ekipleri Eğitimi

Acil Durum Ekipleri Eğitimi

Acil Durum Ekipleri Eğitimi Kurum, kuruluş, işletmelerde acil durumlarda öncelikli olarak müdahale etmek için oluşturulan Acil Durum Ekiplerinin eğitimleri konusunda...

Mesleki Ve Teknik Eğitimler

Mesleki Ve Teknik Eğitimler

Mesleki Ve Teknik Eğitimler 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde...

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı

Yasal Dayanak İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve...

Kazancı Belgesi Eğitimleri

Kazancı Belgesi Eğitimleri

Kazancı Belgesi Eğitimleri Amaç : İş güvenliğinin sağlanması, hava kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanmasında kazanların deneyimli ve ehliyetli kişilerce işletilmesinin büyük...

Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi

Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi

Amaç : Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken...

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

Hijyen Yönetmeliği Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş...

1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

EĞİTİM HEDEF KİTLESİ: Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan...

2.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

2.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

2.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM SERTİFİKASI verilecektir.   EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ: Bu Sertifikayı 1. Seviye Yangın Eğitici...

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ: Bu Sertifikayı 1. ve 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika sahipleri alabilmekte olup, Özel sektörde veya kamu...

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

EĞİTİM HEDEF KİTLESİ: a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak, b) Üniversitelerin ön...

Etki İletişim ve Beden Dili Eğitimi

Etki İletişim ve Beden Dili Eğitimi

Etki İletişim ve Beden Dili Eğitimi Toplumların birlikte uyum içinde yaşayabilmelerinin ilk anahtarı doğru iletişimi kurabilmektir. İletişim denince aklımıza ilk...

Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi

Eğitimin İçeriği Zaman yönetimi, planlama/karar verme, uygulama ve denetleme süreçlerinden oluşan daimi bir döngüdür. Zaman yönetimi eğitimi ile zamanı doğru ve etkin kullanabilmek,...

Stres Yönetimi

Stres Yönetimi

Stres Nedir? Stres hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Günümüzde toplumda en yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Stres her yaştan ve her...

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi

EĞİTİM HEDEF KİTLESİ: a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak, b) Üniversitelerin ön...

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

Eğitimin Amacı Finansçı olmayanlar için finans yönetimi eğitimi esas işi finansal faaliyetler olmayıp, finansal analiz, finansal raporlama ve mali tabloları...

Mesem Ustalık Telafi Program Danışmanlığı

Mesem Ustalık Telafi Program Danışmanlığı

Kısaca Orion Akademi olarak, mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkânlardan tam...

Yangın Risk Analizi Hazırlama

Yangın Risk Analizi Hazırlama

Yangın Risk Analizi Hazırlama Yangın riski, birim zamanda oluşabilecek hasarın yangın olasılığıyla çarpımı olarak tanımlanır. Toplam yangın riski, muhtemel tüm...

SGK Teşvikleri Danışmanlığı

SGK Teşvikleri Danışmanlığı

Kısaca Orion Akademi olarak, mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkânlardan tam...

KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı

Veri şirket ve kurumların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Şirketlerin iş sürekliliğini sağlayabilmesi için gereken en önemli konu bu...