Üçevler Mah. Ahıska Cad. No:8 Ünal Plaza Kat:6 Nilüfer / BURSA

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

Eğitimin Amacı

Finansçı olmayanlar için finans yönetimi eğitimi esas işi finansal faaliyetler olmayıp, finansal analiz, finansal raporlama ve mali tabloları anlayıp yorumlamak isteyen orta ve üst düzey yöneticiler katılmalıdır.

Eğitimin İçeriği

 • – Genel ekonomik değerlendirmeler
 • Finans kavramı
 • – Finansın İşletmelerdeki Yeri ve Önemi
 • Geleneksel ve modern finansal yönetim anlayışı
 • – Muhasebenin gelişimi – Muhasebenin bölümleri
 • – Mali Tablolar
 • – Bilanço
 • – Mali tabloların birbirleriyle ilişkileri
 • – Finansın fonksiyonları
 • – Finansal analiz
 • – Karlılık
 • – Likidite
 • – Varlık kullanımı etkinliği oranları
 • – Finansal kaldıraç (borçlanma) oranları
 • – Pazar değeri ve oranları
 • – Finansal Planlama ve Denetim
 • – Bütçe ve Bütçe yönetimi
 • – Fonların Sağlanması
 • – Fonların Yatırımı
 • – Enflasyonun finansal kararlara etkisi

Diğer Eğitimlerimiz ve Hizmetlerimiz