Üçevler Mah. Ahıska Cad. No:8 Ünal Plaza Kat:6 Nilüfer / BURSA

Yangın Risk Analizi Hazırlama

Yangın Risk Analizi Hazırlama

 

Yangın riski, birim zamanda oluşabilecek hasarın yangın olasılığıyla çarpımı olarak tanımlanır. Toplam yangın riski, muhtemel tüm yangın yüklerinin toplamından oluşur. Bu nedenle, Yangın Güvenliği Risk Analizi, yangın eğitim uzmanımız tarafından hazırlanmaktadır.

Yangın risk analizi, İş Güvenliği uzmanımız, işletme yangın sorumlusu ve İSG uzmanınız ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Risk analizi sürecinde aşağıdaki adımlar takip edilir:

İşletme hakkında ve işletme yangın güvenliği ile ilgili bilgilerin alınması.
İşletmenin mevcut yangın söndürme ve yangın algılama sistemleri hakkında bilgi edinme.
Daha önceden yapılmış yangın ve acil durumlarla ilgili düzenlenmiş formların incelenmesi (varsa).
İşletmenin yangın raporunun incelenmesi.
İşletmenin acil durum planlarının incelenmesi.
İşletmede daha önce meydana gelmiş yangınların incelenmesi.
Yangın eğitimi, acil durum planı eğitimleri ve tatbikatlar hakkında bilgi edinme.
İşletme turu yapılırken, yangın eğitim uzmanımız, iş güvenliği uzmanımız, işletme yangın sorumlusu ve İSG uzmanınız eşliğinde tüm alanlar bölüm bazında incelenerek yangın güvenliği riskleri yerinde tespit edilir. Bu tespitler, binaların yangından korunmasıyla ilgili yönetmeliklere, patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkındaki yönetmeliklere ve LPG yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış kontrol listesi ve fotoğraf çekimleriyle desteklenir.

LPG-LNG yer üstü tankı veya doğalgaz tesisatı bulunuyorsa, risk analizi kapsamında değerlendirilir.
Firma tercihine göre seçilecek yöntemle ayrıntılı risk analiz tablosunun oluşturulması.
Yangın risklerine karşı alınmış olumlu önlemlerin, resimlerle birlikte sıralanması.
İmzalı, onaylı kitapçık halinde ve dijital ortamda yangın güvenliği risk analizi raporunun teslim edilmesi.
Risk analizine katılan uzmanlarımızın sertifika ve uzmanlık belgelerinin tarafınıza teslim edilmesi.

Diğer Eğitimlerimiz ve Hizmetlerimiz