Üçevler Mah. Ahıska Cad. No:8 Ünal Plaza Kat:6 Nilüfer / BURSA

Kazancı Belgesi Eğitimleri

Kazancı Belgesi Eğitimleri

Amaç : İş güvenliğinin sağlanması, hava kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanmasında kazanların deneyimli ve ehliyetli kişilerce işletilmesinin büyük yararları bulunmaktadır. Ayrıca, “meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek” Orion Akademi bu nedenle ve ayrıca ilgili yönetmelikler gereğince kazanların eğitimden geçmiş “Sanayi Kazanları İşletmeciliği Kurs Belgesi” bulunan kişiler tarafından işletilmesi için kazancı kursları düzenlemektedir.

Kazancı Kurslarımız : 

– Buhar Kazanlarını – Doğalgaz Kazanları – Kızgın Yağ  Kazanı – Kızgın Su Kazanı – Sıcak Sulu Kazanlarını kapsayacak şekilde sınıflandırarak düzenlemektedir. Kurs içeriği : Kazan sınıflarına göre belirlenmek üzere; kazanların genel tanımını, yanma ve yakıtları (katı, sıvı ve gaz), kazan ve tesisatını, genleşme depolarını, kondens tanklarını, denge depolarını, kızgın yağ özelliklerini, periyodik bakımları ve kazanların otomatik kontrolü ve iş güvenliği konularını kapsayacak şekilde düzenlenmektedir.

Katılım için gerekli belgeler/koşullar:

*     – İki adet fotoğraf (fotokopi olmamalıdır). *     – Nüfus cüzdanı fotokopisi (18 yaşını bitirmiş olmalıdır). *     –  Sağlık Raporu   (İşyeri Hekiminden alınabilinir) *     – Öğrenim belgesi fotokopisi (en az ilkokul mezunu olmalıdır) *     – Katılımcı kazan ile ilgili personel olmalıdır. *     – Kursa devam zorunludur.   Sınav ve Belge : Kurs sonunda yapılan sınav sonucu başarılı olan katılımcılara “Sanayi Kazanları İşletmeciliği Kurs Belgesi” verilmektedir. Geçerlilik : Eğitimlerimiz Üniversite ve E – Devlet Onaylıdır. Alınan Sertifikalar Çalışma Bakanlığı Denetimlerinden Geçmektedir.

Diğer Eğitimlerimiz ve Hizmetlerimiz