Üçevler Mah. Ahıska Cad. No:8 Ünal Plaza Kat:6 Nilüfer / BURSA

Arama Kurtarma Eğitimi

Eğitimin Amacı

Olası afetlerde (deprem, sel, yangın vb.) işyerlerinde önemli bir görev üstlenecek arama kurtarma ekiplerinin veya bireysel müdahale edebilecek kişilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır. İşyerlerinde olası bir afet durumunda, profesyonel ekiplerin afet yerine ulaşması genel anlamda ciddi anlamda uzun süreç aldığından dolayı, işyerlerinde yalnızca orada bulunanların birbirlerine yardım etmek zorunda kaldıkları göz önünde bulundurarak, böyle bir ortamla karşılaşıldığında zamanında doğru müdahale etmek hayati önem taşımaktadır. Yanlış yapılan müdahaleler kişilerin sonradan sakat kalmasına, ya da hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, işyerlerinde arama kurtarma ekiplerinin bilinçlendirilmesi; olabilecek herhangi bir acil durum karşısında çalışanların, işletmenin ve ürünlerin en az şekilde zarar görerek atlatılmasına yardımcı olacaktır.

Yasal Dayanak

 • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu,
 • 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun,
 • 6 / 3150 Sivil Savunma İle İlgili Teşkil Ve Tedbirler Tüzüğü

Eğitimin Kazanımları

Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.

 1. Meydana gelebilecek Acil Durum veya Afetlerde Müdahale edilmesi gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi,
 2. Afet durumlarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi
 3. Personelin öz güveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

Eğitimin İçeriği

 1. Doğal afetler
 2. Afet çeşitleri, özellikleri ve sonuçları
 3. Doğal afet planı
 4. AK  ekibi
 5. AK ekibi kurulumu
 6. AK   elemanının  özellikleri
 7. Kişisel  teçhizat
 8. Ekip teçhizatı
 9. İplerin özellikleri
 10. Düğümlerin özellikleri
 11. İplerin bakımı
 12. İplerin çeşitleri
 13. AK nedir
 14. Temel bileşenler    Kaynaklar    Kaynakların belirlenmesi
 15. Planlamanın  önemi
 16. Durum değerlendirmesi
 17. AK’nın 7 aşaması
 18. Operasyon  düzenleme
 19. Arama şekilleri
 20. Enkazda çalışma  prensipleri
 21. Aranılan alanların işaretlenmesi
 22. Afet psikolojisi
 23. Olay anı   Keşif   Aşaması
 24. Kurtarma aşaması
 25. Enkaz  kaldırma
 26. Psikolojik ve fiziksel tepkiler
 27. Psikolojik ilk yardım
 28. Afetlerde  ilk yardım
 29. Triaj

Uygulama

 • Acil hallerde yaralı taşıma usulleri
 • Düğümler ve yapılışı
 • İstasyon kurma
 • Yüksekten iniş ve tahliye
 • Sedye bağlama

Diğer Eğitimlerimiz ve Hizmetlerimiz