Üçevler Mah. Ahıska Cad. No:8 Ünal Plaza Kat:6 Nilüfer / BURSA

Patlamadan Korunma Dökümanı

Yasal Dayanak

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

Bu Yönetmelik Kapsamında:

Madde 6 – (1) İşveren, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”İş Sağlığı ve Güvenliği Risk patlamadan-korunma Değerlendirmesi Yönetmeliği”ne uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususları dikkate alır; a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri, c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler proseslerle bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü, (2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir. Madde 10 – (1) İşveren 6.maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

Patlamadan Korunma Dokümanında;

– Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği, – Belirtilen riskler için alınacak önlemler, – İş yerinde patlayıcı ortam oluşturması ihtimali olan yerler, – Tehlike sınıflandırılması yapılmış bölgelerde uygulanacak asgari gereklilikler, – Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, – İşletilmesi ve kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak yapıldığı, -İş yerinde kullanılan tüm ekipmanın 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygunluğu yazılı olarak bulunmalıdır.

Patlamadan Korunma Dokümanında;

– Proses şartları patlamadan korunma dokümanı hazırlanması – Kimyasal Maddelerin Özellikleri – Patlama Riskinin Değerlendirilmesi – Tutuşturucu Kaynaklar – Havalandırma Özellikleri – Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması – Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi – Patlayıcı ortam Oluşmasını Önleme – Patlamanın Etkisinin Azaltılması – Konu başlıklarını içeren “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanmaktadır.

Diğer Eğitimlerimiz ve Hizmetlerimiz